ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


همکاری مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان در بر گزاری نمایشگاه آثار موزه ای ،در موزه بزرگ خراسان

 با عنایت به انتخاب شهر مشهد مقدس به عنوان پایتخت فرهنگ جهان اسلام در سال 2017 م و به مناسبت برگزاری نمایشگاهی از آثار موزه ای در موزه بزرگ خراسان ، مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان نیز تعداد 38 قلم از آثار نفیس خود شامل فرش ، نسخ خطی ،مهرهای تاریخی ، آثار نسخ نفیس قرآنی  و آثار هنری فلزی را به مدت 6 ماه به صورت امانی به این موزه به امانت سپرده است .