ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


تاریخ نجوم اسلامی ترجمه کتاب علم الفلک تاریخچه عند العرب فی القرون الوسطی

تاریخ نجوم اسلامی(ترجمه کتاب علم الفلک تاریخچه عند العرب فی القرون الوسطی)  

ترجمه: احمد آرام (خلاصه سخنرانی های دانشمند خاور شناس کرلو الفونسو نلینو استاد دانشگاه مصر و دانشگاه پا لرم ایتالیا در دانشگاه مصر)

سال: 1349

چاپ: بهمن

صفحه: 456

فهرست مندرجات:

درس اول: سپاسگزاری از امیر احمد فواد پاشا و دیگر کارگزاران دانشگاه قاهره

درس دوم: تعریف لفظ عرب در این درسها و علت اختیار کردن آن

درس سوم: تعریف های فارابی و اخوان الصفا و ابن سینا از علم الفلک

و درس سی نهم: اهمیت اندازه گیری اسلامی و اندازه صحت آن

درس چهلم: شرح اجمالی مثلث بندی و محاسبات آن

مقدمه این کتاب خلاصه سخنرانیها (محاضرات) است که دانشمند و خاورشناس ایتالیایی، کلینو، به دعوت دانشگاه قاهره به زبان عربی در آن دانشگاه ایراد کرد و خود آن را با کمال نفاست و صحت در سال 1911میلادی در شهر رم به چاپ رسانیده است .

بیوگرافی:

کرلو الفونسو نلینو(1872-1938) در تورینو به دنیا آمد؛ در دانشگاه این شهر زبان عربی آموخت و برای تکمیل معلومات عربی از طرف دولت ایتالیا به قاهره فرستاده شد و مدت شش ماه در این شهر ماند. در 22 سالگی به استادی زبان عربی در انستیتوی خاور شناسی ناپل منصوب شد. سپس به استادی دانشگاه پالرمو و پس از آن دانشگاه رم برگزیده شد. در زمستانهای( 1927-1931)در دانشگاه قاهره «تاریخ یمن» تدریس می کرد. زبان فارسی را خوب می دانست و در جغرافیا و نجوم و ادبیات و تاریخ و تصوف و فلسفه و فقه و لهجه های عربی تتبع می کرد و عضویت چند فرهنگستان ایتالیایی و عربی و جز آنها را داشت. مجله به زبان ایتالیایی «مطالعات شرقی» و سپس «شرق جدید» را تاسیس کرد که بیشتر مقالات تحقیقی وی در آنها به چاپ رسیده است. بعضی از آثارش که به صورت کتاب یا مقاله نشر شده عبارتند از:

منتخباتی از قرآن 2- تکوین قبایل عربی 3- صحنه ای از زندگی مصری 4- شکل زمین 5- فهرست نسخه های خطی عربی 6-  نشر کتاب البیان 7-  تاریخ ادبیات عرب ....