ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


نمایشگاهی از آثار اهدایی تزار روس به شاهان قاجار به مناسبت پانصد و پانزدهمین سالگرد روابط ایران و روسیه

نمایشگاهی از آثار اهدایی تزار روس به شاهان قاجار به مناسبت پانصد و پانزدهمین سالگرد روابط ایران و روسیه ،مورخ 12 بهمن تا 22 بهمن به مدت 10 روز ،در طبقه فوقانی موزه مردم شناسی کاخ گلستان برگزار می گردد.

ساعت بازدید 10 صبح تا 16 بعداظهر

بازدید برای عموم آزاد می باشد