ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید و نشست رییس سازمان فرهنگی هنری از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان

بازدید و نشست رییس سازمان فرهنگی هنری از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان
میهمانان سازمان فرهنگ و هنر شهرداری تهران ،جناب دکتر صلاحی ریاست سازمان فرهنگی هنری ، آقای عبدالحسینی معاون محترم فرهنگی هنری ،آقای بابایی مدیر هنرهای تجسمی امور موزه هابه همراه هفت نفر از مدیران ارشد با حضور مدیریت کاخ گلستان از مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان بازدید به عمل آوردند.