ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


به کوشش دفتر پژوهش کاخ گلستان دومین روایت زنده از تاریخ شفاهی کاخ گلستان به ثبت رسید

به کوشش دفتر پژوهش کاخ گلستان دومین روایت زنده از تاریخ شفاهی کاخ گلستان به ثبت رسید.

پروژه "تاریخ شفاهی" به کوشش دفتر پژوهش، با هدف ثبت و ضبط روایت های زنده از کاخ گلستان در دست انجام است. دومین گفتگو از این مجموعه در 17 بهمن 1395 در ساختمان خوابگاه ملکه الیزابت با حضور جناب حسن میرزا محمد علایینی انجام پذیرفت.

حسن علایینی از پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی هستند که از سالهای ابتدایی پس از انقلاب اسلامی تا سال 1386 با سمت مسئول و امین اموال کتابخانه سلطنتی در کاخ گلستان حضور داشتند.