ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


برگزاری دوره های آموزشی فن بیان در کاخ گلستان

 مورخ 95/05/30 روز چهارشنبه کلاس ضمن خدمت (دوره های آموزشی فن بیان) در سالن اجتماعات کاخ گلستان با حضور استاد مجید امرای و همکاران راهنما ،امین اموال ،مسئولین و کارشناسان برگزار گردید یادآور میشود این دوره ها به مدت 6 جلسه برای کارکنان تشکیل می گردد.