ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب دیوان واقف ،از کتابخانه نسخ چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: دیوان واقف

تالیف: نورالعین واقف لاهوری

به اهتمام: پرفسور غلام ربانی عزیز

سال نشر: 1962 میلادی

تعداد صفحات: 845

قیمت: 10 روپی

چاپخانه: پنجابی ادبی اکادمی، لاهور

حکیم نورالعین بَتالوی معروف به واقف لاهوری (درگذشت ۱۱۹۰ق./۱۷۷۶م) از شاعران پارسی‌گوی در سبک هندی  بود.واقف لاهوری،شیخ نورالعین پسر قاضیامانت اﷲ از شعرای قرن دوازدهم. اصلش از قصبه تباله از نواحی لاهور است و ابتداتحصیل علوم کرد سپس به شاعری پرداخت بین او و شاه عبدالحکیم حاکم وحدت نظر حاصل شد وبه اتفاق یکدیگر به عزم سیاحت دکن از پنجاب خارج شدند و به اورنگ آباد رسیدند. پساز چند روز به بندر سورت رفتند، حاکم از آنجا رهسپار مکه و مدینه شد ولی واقف براثر ضعف مزاج به سفر نرفت ولی پس از بازگشت حاکم دوباره به اورنگ آباد رسیدند و ازآنجا به سمت هندوستان رفتند. واقف پس از سیر و سفر به سال1195هَ .ق . درگذشت.

کتاب فوق، شامل:

1-نورالعین واقف

2-دیوان واقف

3-فهرست مندرجات

4-فهرست غزلیات دیوان واقف

5-دیوان واقف، می باشد.