ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید بازرس ویژه سازمان میراث فرهنگی از کاخ گلستان

بازرس ویژه سازمان میراث فرهنگی آقای روشناسان مورخ 08-05-96 ازکاخ گلستان بازدید به عمل آوردند .ایشان همچنین از مخزن اسناد کاخ گلستان نیز دیدن نمودند.