ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


منتخبی از آثار ارسالی در مسابقه سازمان میراث فرهنگی آذرماه سال 94 با موضوع سوگواری سراسری مراسم خاص محرم در ایران

 منتخبی از آثار ارسالی در مسابقه سازمان میراث فرهنگی آذرماه سال 94 با موضوع " سوگواری سراسری مراسم خاص محرم در ایران " در طبقه اول موزه مردمشناسی از مورخ 95/07/17  به نمایش در خواهد آمد .

ساعت بازدید 14:30