ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


مرمت نقاشی های دیواری عمارت بادگیر کاخ گلستان

شرح خبر :  اقدامات انجام شده تا به امروز

با توجه به اساسی ترین اصل مرمت  که بدون هیچ گونه دخل و تصرفی و فقط  هماهنگ بودن طرح و رنگ با آثار ، سعی در حفظ و نگهداری آثار اصلی و گذشته دارد ،مرمت ایوان غربی عمارت شروع و در حال انجام می باشد که تا به امروز اقدامات زیر انجام شده است:

ابتدا به مرمت دوال های اطراف سقف ایوان غربی پرداخته شد. به این صورت که ابتدا سطح مورد نظر با دقت زیاد از گرد و غبار و... با قلم اترنا تمیز شد. سپس با پریمال 3 تا 5 % سطوح پوسته شده در سر جای خود تثبیت گردید و برای حصول ظاهر اصلی ، با اجرای همه جزییات طرح و نیز رنگ کردن کامل آنها(کمرنگ تر از رنگ اصلی) مرمت و موزون سازی  انجام پذیرفت.


قبل از موزون سازی
بعد از موزون سازی