ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید گروهی از مدیران موزه دیوید کالکشن، کپنهاگ دانمارک


آقای دکتر کی جلد فولساخ به همراه گروهی از اساتید دانشگاه و مدیران بخش های مختلف موسسه و آرشیو دیوید کالکشن در تاریخ 3 آبان ماه 95 از بخش های مختلف کاخ گلستان و آرشیو نسخ خطی این مجموعه جهانی بازدید کردند.  کاخ اصلی، نگارخانه، حوضخانه، شمس العماره، عمارت بادگیر و عکس خانه کاخ گلستان و همچنین اوراقی از مرقع گلشن و نسخه جهانی شاهنامه بایسنقری از جمله بخش ها و آثاری بودند که گروه مذکور از آن ها دیدن کردند. طی این بازدید در خصوص انجام همکاری های فرهنگی-موزه ای مشترک گفتگوهایی انجام و امکان سنجی شد. لازم به ذکر است که در حال حاضر نمایشگاهی از شاهنامه متعلق به دوره های مختلف در محل موزه مذکور در حال برگزاری است این نمایشگاه تا 6 نوامبر (16 آبان ماه) ادامه خواهد داشت.

تنظیم کننده خبر: منصوره آزادواری