ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید خانم کریستو استیلیانیدس، کمیسیونر کمک‌های بشردوستانه و مدیریت بحران اتحادیه اروپا


خانم کریستو استیلیانیدس، کمیسیونر اتحادیه اروپا و هیات همراه در تاریخ یک شنبه 2 آبان ماه 95 از بخش های مختلف مجموعه جهانی کاخ گلستان بازدید کردند. در طی این برنامه کاخ اصلی، باغ گلستان و عمارت بادگیر توسط ایشان مورد بازدید قرار گرفتند. حضور در کاخ گلستان به گفته ایشان فرصت مغتنمی بود تا از نزدیک با تاریخ غنی کشورمان آشنا شوند.

تنظیم کننده خبر: منصوره آزادواری