ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید آقای هاینس‌کپف رئیس دوم پارلمان اتریش


بازدید آقای هاینس‌کپف رئیس دوم پارلمان اتریش

آقای هاینس‌کپف رئیس دوم پارلمان اتریش و هیات همراه در تاریخ دوشنبه 3 آبان ماه 95 از بخش های مختلف مجموعه جهانی کاخ گلستان بازدید کردند. در طی این برنامه کاخ اصلی، باغ گلستان و عمارت بادگیر توسط ایشان و همراهان مورد بازدید قرار گرفتند. ایشان ابراز امیدواری کردند که در آینده نزدیک بتوانند با فراغت بیشتری از سایر قسمت های کاخ گلستان بازدید کنند.

تنظیم کننده خبر: منصوره آزادواری