ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید همسر رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین از کاخ گلستان


همسر رییس شورای ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین در تاریخ سه شنبه 4 آبان ماه 95 از بخش های مختلف مجموعه جهانی کاخ گلستان بازدید کردند. در طی این برنامه کاخ اصلی، باغ گلستان، شمس العماره و عمارت بادگیر توسط ایشان مورد بازدید قرار گرفتند. از آنجا که در بوسنی هر دو عبارت اژدها و مشبک به همین نام فارسی خوانده می شوند، نقش نبرد شیر و اژدها بر کاشی های محوطه ی کاخ و مشبک های پنجره های عمارت بادگیر بیش از سایر عناصر توجه ایشان را جلب کردند. به گفته ایشان آشنایی با تاریخ غنی کشورمان، مهم ترین دستاورد حضور ایشان در کاخ گلستان بود.

تنظیم کننده خبر: منصوره آزادواری