ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


نشست تخصصی ، نقش کاخ گلستان در جایگاه تاریخ معاصر ،سخنران آقای میرسید احمد محیط طباطبایی

نشست تخصصی:

نقش کاخ گلستان در جایگاه تاریخ معاصر

سخنران:

 جناب آقای میرسید احمدمحیط طباطبایی

مشاور ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری


تاریخ: چهارشنبه 12 آبان ماه 1395

مکان: سالن مردم شناسی کاخ گلستان

ساعت: 9 صبح