ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


بازدید مدیران هنرهای نمایشی 12 کشور از کاخ گلستان

مدیران هنرهای نمایشی 12 کشور غرب آسیا، عصر یکشنبه از کاخ گلستان بازدید کردند. این مدیران از کشورهای آذربایجان، الجزایر،افغانستان، پاکستان، قطر، روسیه، تونس، سوریه و ... هستند که برای حضور در نخستین نشست مدیران هنرهای نمایشی غرب آسیا در تهران حضور یافته اند.

منبع خبر : خبرگزاری جمهوری اسلامی