ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


آغاز پروژه تاریخ شفاهی کاخ گلستان


پروژه "تاریخ شفاهی کاخ گلستان" به کوشش دفتر پژوهش کاخ با هدف ثبت و ضبط روایت های زنده ای از تاریخ معاصر آغاز شد.

"تاریخ شفاهی" گامی است در جهت رسیدن به مجموعه ای از اطلاعات منسجم و زنده که در ثبت تاریخ چند دهه اخیر کاخ گلستان به رشته تحریر درنیامده است. این پروژه در 18 آبان ماه 1395 با بازگویی روایت های زنده از جناب آقای احمد دزواره ایی آغاز به کار کرد.

احمد دزواره ایی از پیشکسوتان حوزه میراث فرهنگی هستند، که بین سالهای 1350 تا دهه 80 در کاخ گلستان حضور داشتند.