ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


سخنرانی آقای کیان فر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی روز چهارشنبه 26 آبان1395، ساعت 13 در سالن اجتماعات موزه مردم شناسی کاخ گلستان برگزار می گردد

سخنرانی آقای کیان فر به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی روز چهارشنبه 26 آبان1395، ساعت 13 در سالن اجتماعات موزه مردم       شناسی کاخ گلستان برگزار می گردد 

ورود برای عموم آزاد می باشد