ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب فضائل بلخ ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: فضائل بلخ

مولف(به زبان عربی): شیخ الاسلام صفی ا لمله والدین ابوبکر عبدالله بن عمربن محمدبن داود واعظ بلخی

مترجم: عبدالله محمدبن حسین حسینی بلخی

به تصیح وتحشیه: عبدالحی حبیبی

تعداد صفحات: 496

قیمت: 350ریال

انتشارات: بنیاد فرهنگ ایران

سال: 1350

"متن عربی این کتاب به تصریح خود صفی الدین عبدالله، در غره رمضان 610 هجری قمری در شهر بلخ املا وتحریر افتاده است. شیخ الاسلام صفی الدین در حدود523 هجری قمری پیش از مرگ حکمران نصرخان، در بلخ ده ساله بود و از این رو باید تولد او را در حدود 513 هجری قمری تخمین زد. صفی الدین چنانچه از القابش برمی آید، شیخ ا الاسلام، استاد و واعظی بود. که به خدمت شیخ الاسلام ابوبکر محمد بن احمد زاهد بلخی املاء حدیث کرد و آن را روایت نیز نمود وی در بلاد خراسان سفرها کرده بود، و مکررا به زیارت مرقد ابوبکر محمد وراق ترمذی در ترمذ رسیده و مولفات او را خوانده بود در سنه 582 در بخارا به زیارت مرقد ابوحفض کبیر رسید، و از آنجا به جوزجان در طلب مرقد ابوسلیمان جوزجانی فقیه رفت. و در سنه 588 هجری قمری به سفر بلاد ماوراءالنهر رفته بود و در واشگرد به زیارت مرقد حاتم اصم بلخی زاهد معروف رسید و صومعه او را دید و هم در این سفر بار اول، در کولان بین ختلان و واشگرد، مرقد زاهد بلخی شفیق بن ابراهیم را دید و این کولان به تصریح محمد مومن در مزارات بلخ از توابع کولاب کنونی است که در جنوب تاجیکستان شوروی باشد. "                       

فهرست:

الفصل الاول فی فضائلها المنصوصه

الفصل الثانی فی شمائلها المخصوصه المحسوسه بها

الفصل الثالث فی ذکر العلما

الشیخ الاول رومان البلخی

الشیخ الخامس مقاتل بن حیان......

الشیخ البسعون شیخ الاسلام محمد بن احمد زاهد بلخی