ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


نشست تخصصی مروری بر اسناد ومنابع ناشناخته مطالعات قاجار در آرشیوها و مراکز تحقیقی بریتانیا

نشست تخصصی مروری بر اسناد ومنابع ناشناخته مطالعات قاجار در آرشیوها و مراکز تحقیقی بریتانیا

سخنران:

مجید تفرشی

سندپژوه، پژوهشگر تاریخ معاصر و تحلیلگر مسایل فرهنگی و سیاسی

تاریخ: 17 آذرماه 1395

ساعت: 30/10 صبح

مکان برگزاری: سالن اجتماعات موزه مردم شناسی