ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان


معرفی کتاب عالم آرای صفوی ،از کتابخانه چاپی کاخ گلستان

نام کتاب: عالم آرای صفوی

تالیف: یدالله شکری

سال نشر: 1350                                                                    

انتشارات: بنیاد فرهنگ ایران

تعداد صفحات: 688

قیمت: 400ریال

فهرست

عالم آرای صفوی یا عالم آرای شاه اسماعیل

نسخ موجود عالم آرای صفوی

نسب نامه شاه عباس ماضی(از سوی پدر)

نسب نامه شاه عباس ماضی(از سوی مادر)

تفاوتهای نسخه ثانی با اصل

کیفیت تدوین وپاره ای از ویژگیهای این کتاب

مقدمه مولف

خروج نمودن سلطان خواجه علی سیاه پوش

رفتن تیمور به طرف خراسان

 آغاز داستان شاه اسماعیل

ذکر خروج شاه اسماعیل

داستان اولاد رستم پادشاه

رفتن شاه اسماعیل به اردبیل

دیار بکر وکشته شدن او بر دست احمد قاجار ومقدمات

دست حضرت ظل الهی ومقدماتی که به ظهور آمد

شکست یافتن سپاه اوزبک وآمدن عبید خان بر سر قلعه هرات بی نیل مقصود

شاه فرستادن وشاه اورا به دست ملازمان میرزا شاه حسین اعتماد الدوله دادن واو را پاره پاره کردن

 مقدمه:

ظهور سلسله صفویه در ایران از چند نظر واجد اهمیت است که مهمترین آنها مساله وحدت ملی ایرانیان ورسمی شدن مذهب تشیع وترقی هنرها وصنایع است.موسس این سلسله-شاه اسمعیل- توانست اساس وحدت ملی را بر پایه محکم مذهب بنا گذارد، ونه فقط سراسر کشور ایران را تحت یک حکومت در آورد، بلکه به واسطه رسمی کردن تشیع همه مردم ایران را با یکدیگر  متحد ومتفق کرد وهمه آنان را بر این داشت که دیگر زیر بار اقوام مسلمان کشورهای اطراف ومخصوصادولت عثمانی نروند.....

پیدایی این سلسله به قول ادوارد براون نه تنها برای این کشور و همسایگان او، بلکه برای اروپا نیز واقعه تاریخی مهمی به شمار می رود. ظهور صفویه علاوه بر آنکه موجب استقرار ملیت ایران وبرقراری شاهنشاهی این کشور گشت، سبب شد که این مملکت در مجمع ملل وارد شود ومنشاء روابط سیاسی گردد........

بیوگرافی:
کتاب‌ عالم‌ آرای‌ صفوی‌ در 688 صفحه از کتب‌ مهم‌ تاریخی‌ عهد صفوی‌ است‌. نویسنده‌ این‌ کتاب‌ گرانبها مشخص‌ نیست‌ و نسخ‌ خطی‌ موجود از این‌ کتاب‌ هیچگونه‌ آگاهی‌ از مؤلف‌ آن‌ بدست‌ نمی‌دهد; با این‌ حال‌ چنانچه‌ از محتوای‌ کتاب‌ مشخص‌ می‌گردد وی‌ از پیروان‌ و ارادتمندان‌ خاندان‌ شیخ‌ صفی‌ و از طبقه‌ عوام‌ شیعه‌ بوده‌ است‌. نویسنده‌ در کتاب‌ خود که‌ شرح‌ زندگانی‌ پادشاهان‌ اولیه‌ سلسله‌ صفویه‌ است‌ تاریخ‌ اجتماعی‌ ایران‌ را بطور دقیق‌ و پژوهش‌ گرایانه‌ای‌ مورد مطالعه‌ قرار داده‌ است‌ و در بسیاری‌ از موارد اصطلاحات‌ خاص‌ نقالان‌ و قصه پردازان بصورت تکیه کلام های عامیانه به کار گرفته شده است. در عالم‌ آرای‌ صفوی‌ همانند تذکره‌الملوک‌ مناصب‌ و عناوینی‌ نظیر بیگلربیگی‌، خان‌، سلطان‌، مین‌ باشی‌، قورچی‌ باشی‌، یوزباشی‌، دیوان‌ بیگی‌، اعتمادالدوله‌، خلیفه‌ الخلفا،تفنگچی‌،توپچی،توضیح‌ داده‌ شده‌ است‌
نویسنده‌ در این‌ کتاب‌ به‌ شرح‌ زندگی‌ طبقات‌ مختلف‌ اجتماعی‌ مردم‌ شهری‌ و روستایی‌ و قبایل‌ کوچ‌نشین‌ پرداخته‌ و سنت‌ها و باورهای‌ خرافی‌ مردم‌،آداب‌ و رسوم‌، آئین‌های‌ فتوت‌ و پهلوانی‌، تصوف‌، دراویش‌، قلندران و....... را بررسی کرده است. نویسنده‌ مجهول‌ عالم‌ آرای‌ صفوی‌ علاقه‌ زیادی‌ به‌ شخصیت‌ والا و خستگی‌ناپذیر شاه‌اسماعیل‌ اول‌ صفوی‌ بنیانگذار این‌ سلسله‌ داشته‌ و به‌ نظر می‌رسد وی‌ یکی‌ از مریدان‌ و سرسپردگان‌ خاندان‌ صفوی‌ بوده‌ است‌ که‌ به‌ شاهان‌ این‌ سلسله‌ عشق‌ می‌ورزیده‌ و آنها را مرشد کامل‌ می‌دانسته‌ است‌.
نثر کتاب‌ عالم‌ آرای‌ صفوی‌ ساده‌ و روان‌ است‌ و نویسنده‌ سعی‌ کرده‌ تا حد امکان‌ از زبان‌ محاوره‌ روزمره‌ آن‌ زمان‌ استفاده‌ کرده‌ و آن‌ را مردم‌ پسند قرار دهد، لذا از بکار بردن‌ جملات‌ و کلمات‌ مصنوع‌ و متکلف‌ خودداری‌ گردیده‌ و به‌ جای‌ آن‌ از عبارات‌ و اصطلاحات‌ عامیانه‌ استفاده‌ شده‌ است‌. بسیاری‌از مطالب‌ مندرج‌ در این‌ کتاب‌ منحصر بفرد بوده‌ و در سایر منابع‌ ذکر نگشته‌ است‌. این‌ کتاب‌ از لحاظ مطالب‌ موجود با کتاب‌ (جهانگشای‌ خاقان‌) در شرح‌ حال‌ شاه‌ اسماعیل‌ (تألیف‌ 948 ـ 955 ه'.ق‌) مطابقت‌ دارد. تاریخ‌ نگارش‌ عالم‌ آراء صفوی‌ سال‌ 1086 هجری قمری است.