ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستانپیشینه امور فرهنگی

مجموعه تاریخی کاخ گلستان از دیر باز به دلیل وجود پتانسیلهای فرهنگی و تاریخی محل مناسبی برای ایجاد نمایشگاههای، نشستهای فرهنگی و همایش های گوناگون بوده که در سالهای متمادی اینگونه برنامه ها تنظیم و اجرا می گردیده ، به منظور یک پارچه شدن و هماهنگی های بهتر با تمام واحدها و موزه ها از تاریخ 26-7-1390 پیرو دستور مدیر محترم مجموعه جناب آقای شریفی این واحد بطور مستقل در مجموعه کاخ گلستان شروع بکار کرده تا بتواند در برنامه ریزی بلند مدت و با هماهنگی سازمانی، برای هرچه بهتر شدن برنامه های فرهنگی - هنری با کمک دیگر واحدها به فعالیت خود ادامه دهد.امور فرهنگی
پست الکترونیک واحد امور فرهنگی: در حال تکمیلخواهشمند است جهت ارتباط با این واحد به آدرس: میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان مدیریت،طبقه سوم      ، دفترامور فرهنگی مراجعه نمایید.
تلفن تماس: (داخلی 212) 38- 33113335