ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستانپیشینه امور معرفی

پست امور معرفی در سال 1391 به چارت سازمانی مجموعه کاخ گلستان اضافه گردید. شرح وظایف این پست در دستگاه میراث فرهنگی بدین گونه تعریف گردیده:
-  تهیه و  تدوین برنا مه های لا زم به منظور معرفی و بهره برداری از موزه
- انجام اقدامات لازم به منظور ارائه آثار و اشیاء تاریخی و فرهنگی موجود در موزه
- هماهنگی و همکاری با پژوهشکده میراث فرهنگی و گردشگری در جهت انجام مطالعات و تحقیقات علمی کاربردی برروی آثار موجود در موزه
- تهیه و تنظیم شناسنامه های فنی کلیه اشیاء و آثار تاریخی ، فرهنگی موجود در موزه
- شرکت در جلسات و کمیسیونهای مرتبط  وظایف  موزه و ارائه نظرات شخصی و کارشناسی در مسائل مطروحه
- مشارکت در تهیه و تدوین بروشورهای تبلیغاتی از اشیاء موجود در موزه
- همکاری و هماهنگی با واحد مربوط به منظور معرفی موزه و اشیاء موجود در آن
- انجام سایر امور مرتبط با وظایف فوق الذکر

با  توجه به شرح وظایف تعریف شده در چارت سازمانی میراث فرهنگی و گردشگری این واحد در نظر دارد فعالیت هایی را در مجموعه کاخ گلستان انجام دهد :

موضوعات و اهداف مورد تحقیق و پژوهش جهت معرفی موزه ها و آثار مجموعه کاخ گلستان
تهیه شناسنامه آثار به نمایش در آمده در موزه وزیرنویس آثار(اصلاح آنها)،تهیهمقاله ازآثار و ابنیه توسط راهنمایان (کارشناسان) مجموعه وبرگزاری نشستهای آموزشی جهت ارتقاء سطح دانش موزه ای،تهیه بروشور برای هر موزه،کاتالوگ،کتابچه کاخگلستان،فصلنامه و بولتن 
تهیه پلان اطلاعاتموزهها در ورودی مجموعه
برپایی نمایشگاهها : نادیده ها ( دوره ای  یا  فصلی ) برای هر موزه مناسبتی ( همایش نشستها و.... )  آ زاد

ونیز:
ارتباط مستقیم باکلیه بازدید کنندگان محترم (در تمام رده های سنی ، تحصیلی) با استفاده ازپرسشنامه وشنیدن دیدگاهها وپیشنهادات آنها جهت معرفی بهتر و جذب مخاطب بیشتر .


امور معرفی پست الکترونیک واحد امور معرفی: در حال تکمیل


خواهشمند است طرحهای پژوهشی خود را با فرمت ارائه شده به آدرس: 
میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، جنب ایوان تخت مرمر،طبقه همکف،شبکه جذب مخاطب مراجعه نمایید.
تلفن تماس: (داخلی 184) 38- 33113335