ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستانپیشینه مرکز اسناد خطی

مرکز اسناد خطی کاخ گلستان یکی از بزرگترین و مهمترین مراکز اسناد خطی در کشور ایران و از لحاظ تعداد اسناد خطی و مکتوب دوران قاجار، یکی از مراکز مهم در نوع خود در سطح جهان می باشد. این مجموعه با داشتن بیش از پانصد هزار سند شامل کتب خطی با عناوین مخلف علمی، نجوم، مذهبی، فلسفه و دیگر علوم انسانی، همچنین فرامین پادشاهان دوران قاجاریه، نت  های دست نویس موسیقی کلاسیک اروپا توسط بزرگان موسیقی کلاسیک جهان در قرن 19 میلادی، اسناد برخی قراردادهای فیما بین ایران و دیگر کشورهای جهان در قرن نوزدهم میلادی، مجموعه پاکت و سر برگ های دوران قاجار که با توجه به تنوع و تعداد آنها در جهان بی نظیر می باشد و مجموعه ای از نامه ها و مکاتبات حکومتی و تداری از دوران قاجار تا دوران پهلوی اول، می تواند به عنوان یکی از بزرگترین ذخایر علمی و فرهنگی کشور، در سطح داخلی و بینالمللی به ارائه خدمات به پژوهشگران و دانش پژوهان و دانشمندان بپردازد.

مرکز اسناد خطی

 پست الکترونیک مرکز اسناد خطی: در حال تکمیلخواهشمند است  جهت ارتباط با این واحد به آدرس: 
میدان پانزده خرداد، کاخ گلستان، ساختمان مدیریت،طبقه دوم،مرکز اسناد خطی  مراجعه نمایید.
تلفن تماس: (داخلی 211) 38- 33113335