ساعات بازدید و بهای بلیت


زمان بازدید از کاخ گلستان : همه روزه از ساعت 9 صبح لغایت 17 

... ادامه

ارتباط با ما

tel:  (+98) 021 - 33113335

fax: (+98) 021 - 33111811

http://www.golestanpalace.ir

info.golestanpalace@gmail.com

... ادامه

روابط عمومی


دفتر پژوهش کاخ گلستان
میدان ارگ

عمارت اندرونی

نمای بیرونی تالار اصلی

نمایی از خلوت کریمخانی

دریاچه روبروی عمارت بادگیر 

دریاچه روبروی عمارت بادگیر

شمس العماره

نمایی از ورودی تالار اصلی

تخت مرمر

ورودی تالار اصلی

ورودی ارگ

میدان ارگ و توپ مروارید

تالار اصلی

شمس العماره درحال ساخت

عمارت خروجی با تخت طاووس

(ورودی باب عالی(شمس العماره

عمارت بادگیر

عمارت عاج

(نمای داخلی تالار اصلی(اتاق موزه 

(نمای داخلی تالار اصلی(اتاق موزه

(نمای داخلی تالار اصلی(اتاق موزه

(کاخ ابیض(موزه مردم شناسی

نمای داخلی تالار برلیان

نمای بیرونی تالار اصلی

کاخ ابیض در حال ساخت

(کاخ ابیض(موزه مردم شناسی

نمایی از چادر خانه عمارت بادگیر

تالار اصلی

نمای بیرونی عمارت برلیان 

عمارت خوابگاه در اندرونی